ringe03

PVC-Ringe mit quadratischem Swarovski-Stein